Logo

Олимпиади и състезания

Loading

Олимпиада

10. 01. 2015 г.

събота

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА “ЗНАМ И МОГА”

НАЧАЛО:

9,00 часа – 2 учебни часа – 80 min – IV клас

Желаещите да участват в олимпиадата ученици от IV клас

от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

следва да се явят в сградата на училището в 8,45 часа.

58982587_15013178_27-150x6

Олимпиада

10. 01. 2015 г.

събота

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

НАЧАЛО:

14,00 часа – 4 астрономически часа – VII  клас

Желаещите да участват в олимпиадата ученици

от VII  клас от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

следва да се явят в сградата на училището в 13,45 часа.

58982587_15013178_27-150x6

Олимпиада

11. 01. 2015 г.

събота

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НАЧАЛО:

9,00 часа – 3 астрономически часа – V, VI, VII клас

Желаещите да участват в олимпиадата ученици

от V, VI, VII  клас от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас

следва да се явят в сградата на училището в 8,45 часа.