Logo

ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че за периода 02. 11. 2021 г. – 05. 11. 2021 г. и 08. 11. 2021 г. – 12. 11. 2021 г. обучението на учениците ще се провежда на  ротационен принцип – обучение в електронна среда от разстояние и присъствено обучение. Мерките са съобразени с решенията на Областния щаб за борба с COVID-19 и се чака заповедта на министъра на образованието и науката за прилагане на мерки при завишена заболеваемост.

График за провеждане на обучението за периода на ротация:

Обучение от разстояние в електронна среда Присъствено обучение
период период
02.11.2021 г. – 05.11.2021 г. 08.11.2021 г. – 12.11.2021 г. 02.11.2021 г. – 05.11.2021 г. 08.11.2021 г. – 12.11.2021 г.
ІІІа, ІІІб, ІІІв,

Vа, Vб, Vв, Vг

VІа, VІб, VІ в, VIг

ІІа, ІІб, ІІв, ІІг,

ІVа, ІVб, ІVв, ІVг,

VІІа, VІІб, VІІв, VІІг

Іа, Іб, Ів, Іг

ІІа, ІІб, ІІв, ІІг,

ІVа, ІVб, ІVв, ІVг,

VІІа, VІІб, VІІв, VІІг

Іа, Іб, Ів, Іг

ІІІа, ІІІб, ІІІв

Vа, Vб, Vв, Vг

VІа, VІб, VІ в, VIг

 

Обучението от разстояние в е-среда ще се осъществи по утвърденото седмично разписание и при следния график:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – II – IV КЛАС

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – II – IV КЛАС

1 час 8,30 ч. – 8,50 ч. 1 час 13,00 ч. – 13,20 ч.
2 час 9,00 ч.  – 9,20 ч. 2 час 13,30 ч.  – 13,50 ч.
3 час 9,50 ч. – 10,10 ч. 3 час 14,20 ч. – 14,40 ч.
4 час 10,20 ч. – 10,40 ч. 4 час 14,50 ч. – 15,10 ч.
5 час 10,50 ч. – 11,10 ч. 5 час 15,20 ч. – 15,40 ч.
6 час 11,20 ч. – 11,40 ч. 6 час 15,50 ч. – 16,10 ч.

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V КЛАС

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – VI КЛАС

1 час 13,40 ч. – 14,10 ч. 1 час 13,30 ч.  – 14,00 ч.
2 час 14,25 ч.  – 14,55 ч. 2 час 14,15 ч. – 14,45 ч.
3 час 15,25 ч. – 15,55 ч. 3 час 15,15 ч. – 15,45 ч.
4 час 16,15 ч. – 16,45 ч. 4 час 16,05 ч. – 16,35 ч.
5 час 17,05 ч. – 17,35 ч. 5 час 16,55 ч. – 17,25 ч.
6 час 17,55 ч. – 18,25 ч. 6 час 17,45 ч. – 18,15 ч.
7 час 18,40 ч. – 19,10 ч. 7 час 18,30 ч. – 19,00 ч.