Logo

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V И VI КЛАС

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка със Заповед №РД-01-21/20.01.2022 г. на д-р Георги Паздеров – директор на Регионалната здравна инспекция – Бургас за въвеждане на присъствено обучение на 50% от паралелките на ротационен принцип Ви информирам за следното:

В периода от 24.01.2022 г. – 28.01.2022 г. учениците от I до IV клас ще се обучават присъствено, при спазване на противоепидемични мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

В периода 24.01.2022 г. – 28.01.2022 г. учениците от V и VI клас ще се обучават в електронна среда.

В периода от 24.01.2022 г. – 28.01.2022 г. учениците от VII клас ще се обучават присъствено.

График на учебните часове при обучение от разстояние в е-среда за учениците от V и VI клас:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V КЛАС

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – VI КЛАС

1 час 13,40 ч. – 14,10 ч. 1 час 13,30 ч.  – 14,00 ч.
2 час 14,25 ч.  – 14,55 ч. 2 час 14,15 ч. – 14,45 ч.
3 час 15,25 ч. – 15,55 ч. 3 час 15,15 ч. – 15,45 ч.
4 час 16,15 ч. – 16,45 ч. 4 час 16,05 ч. – 16,35 ч.
5 час 17,05 ч. – 17,35 ч. 5 час 16,55 ч. – 17,25 ч.
6 час 17,55 ч. – 18,25 ч. 6 час 17,45 ч. – 18,15 ч.
7 час 18,40 ч. – 19,10 ч. 7 час 18,30 ч. – 19,00 ч.