Logo

ОБУЧЕНИЕ НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V – VII КЛАС

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че за периода 02. 12. 2021 г. – 03. 12. 2021 г. и 07. 12. 2021 г. – 10. 12. 2021 г. обучението на учениците от V – VII клас ще се провежда на  ротационен принцип – обучение в електронна среда от разстояние и присъствено обучение. Мерките са съобразени с  получена  информация от  РЗИ – Бургас, изх. № 11-48/ 29.11.2021 г., относно достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 хиляди души община Бургас и т. 4 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката. Учениците от I – IV клас продължават да се обучават присъствено.

График за провеждане на обучението за периода на ротация:

Обучение от разстояние в електронна среда Присъствено обучение
период период
02.12.2021 г. – 03.12.2021 г. 07.12.2021 г. – 10.12.2021 г. 02.12.2021 г. – 03.12.2021 г. 07.12.2021 г. – 10.12.2021 г.
Vа, Vб, Vв, Vг

 

 

VІа, VІб, VІ в, VIг

 

 

VІа, VІб, VІ в, VIг

VІІа, VІІб, VІІв, VІІг

Vа, Vб, Vв, Vг

VІІа, VІІб, VІІв, VІІг

Обучението от разстояние в е-среда ще се осъществи по утвърденото седмично разписание и при следния график:

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – V КЛАС

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – VI КЛАС

1 час 13,40 ч. – 14,10 ч. 1 час 13,30 ч.  – 14,00 ч.
2 час 14,25 ч.  – 14,55 ч. 2 час 14,15 ч. – 14,45 ч.
3 час 15,25 ч. – 15,55 ч. 3 час 15,15 ч. – 15,45 ч.
4 час 16,15 ч. – 16,45 ч. 4 час 16,05 ч. – 16,35 ч.
5 час 17,05 ч. – 17,35 ч. 5 час 16,55 ч. – 17,25 ч.
6 час 17,55 ч. – 18,25 ч. 6 час 17,45 ч. – 18,15 ч.
7 час 18,40 ч. – 19,10 ч. 7 час 18,30 ч. – 19,00 ч.