Logo

Неучебни дни

Loading

VII клас

21 май 2014 г.

Национално външно оценяване и прием

Български език и литература

/ на основание Заповед N РД 09-1129/04.09.2014 г.

на Министъра на образованието и науката /

22 май 2014 г.

Неучебен ден

/ на основание Заповед N РД 09-465/28.03.2014 г.

на Министъра на образованието и науката /

VII клас

23 май 2014 г.

Национално външно оценяване и прием

Математика

/ на основание Заповед N РД 09-1129/04.09.2014 г.

на Министъра на образованието и науката /

Кирил и Методий

24 май 2014 г.

Ден на българската просвета и култура

и на славянската писменост

/ на основание чл.154 от Кодекса на труда /

26 май 2014 г.

Неучебен ден

/ на основание Заповед N РД 09-466/28.03.2014 г.

на Министъра на образованието и науката /

Важно!

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА

27 май 2014 г. ПО СЪЩИЯ ГРАФИК.