Logo

Национално външно оценяване

Loading

НВО - IV клас

На основание Заповед N 356 / 23. 04. 2014 г. на Директора

на ОУ “Васил Априлов” – Бургас, родителите на учениците

от IV клас могат да получат информация за резултатите от

Националното външно оценяване от Класните ръководители

на 19 и 20 май 2014 г.