Logo

Национални олимпиади

Loading

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

„ЗНАМ И МОГА“

30 януари 2016 година – 10 часа – 80 минути

за учениците от IV клас от ОУ „Васил Априлов“ – Бургас,

заявили желание за участие.