Logo

Национална седмица на четенето

Loading

23 – 27 октомври 2017г.
Провежда се в съответствие с Решение №541/26.09.2017г.
на Министерски съвет за Национален план за действие през  2017/2018г. за изпълнение на
Националната стратегия
за насърчаване и
повишаване на грамотността /2014-2020/.