Logo

Нашите учители – съвременни будители!

Loading

ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

от 01.11.2017г. до 05.11.2017г.

/на основание

Заповед №РД 09-4130/29.08.2017г.

на Министъра

на образованието и науката/

Учебните занятия продължават

на 06.11.2017г. по същия график.