Logo

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ 2022-2023

Loading

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“,  Модул: “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участиев в ученическите олимпиади”

I. Основна цел:

1. Създаване на условия за личностното развитие на учениците

II. Конкретните цели:

1. Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;

2. Създаване на допълнителни условия за изяви на ученици с таланти;

3. Развиване на творческите способности на учениците.

III. Очаквани резултати:

1. Засилен интерес от страна на учениците за участие в национални олимпиади и състезания;

2. Проведени допълнителни обучения с 11 ученици.
3. Усъвършенстване на уменията на учениците за работа с историческа карта, факсимилни материали-портрети, ръкописи, произведения на изкуството и др.
4. Засилен интерес на учениците за участие в националната олимпиадите по история и цивилизации през 2022-2023 година

IV. Групи за учебната 2022/2023 г.:

1. Сформирана група за подготовка на 11 ученици от 7 клас за националната олимпиадите по история и цивилизации.