Logo

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”

Loading

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

 

Основни цели:

  • Да се създаде пространство, което да се превърне в активен фактор в учебно-възпитателния процес. От една страна, очакваме този кът да се оформи като истински документално-информационен център, в който учениците да намират необходимата им литература. От друга страна, целим насърчаване на четенето и изграждане на трайни навици за общуване с книгите.
  • Инициативите в създадения кът за четене ще подпомогнат учебния процес чрез търсене, извличане и анализиране на допълнителна информация от различни източници, както и ще осмислят свободното време на ученика, развиване на въображението и креативността му.

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ 

ПО МОДУЛ 1.  

„Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“

  • Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда с осигурен равен достъп.
  • Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене с цел популяризирането му като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес.

ОБЩА СУМА по проект за създаване на кът за четене: 6813,10 лв.

Обособяването на кът за четене допринася за изграждане на интерес към книгите. Тематичното им разнообразие подпомага езиковите умения на учениците, развива въображението, креативността и емпатията. Приятната обстановка и атмосфера подкрепя образователния процес и мотивира учениците да бъдат активни читатели.