Logo

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

Loading

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

“БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА”

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаване качеството на преподаването в българските общински и държавни училища и формиране в учениците на
знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.

МОДУЛ – 1 „БИЗНЕСЪТ В УЧИЛИЩЕ“

СЕМИНАРИ В УЧИЛИЩАТА

ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” Е БЕНЕФИЦИЕНТ

МОДУЛ – 1 “БИЗНЕСЪТ В УЧИЛИЩЕ” СЕМИНАРИ В УЧИЛИЩАТА

Дейности: 
Сключен договор за партньорство с “Орак Инженеринг” ЕООД – провеждане на кратки демонстрационни обучения на тема “3D печат”

 

 

 

На 06. 03.  2023 г. седмокласниците получиха най-актуалната информация за развитието на 3D принтерите и тяхното приложение в различни професионални области директно от представители на бизнеса „ Орак Инженеринг“. Пред тях специалистите демонстрираха целия процес на 3D принтирането, а учениците докоснаха изработения краен продукт.
Бяха им представени различни приложения – в модата, архитектурата, медицината, автомобилната, обувна, кулинарна, кожена индустрия и др. 

Учениците успяха да видят как работи 3D принтерът, докато разпечатва две ангелчета. По време на семинара се проведе кратка викторина, в която знаещите получиха като награда изделия, изготвени на 3D принтер.