Logo

На вниманието на ученици, учители и родители!

Loading

05.12.2017г. – вторник – е неучебен, но присъствен ден

за учениците, учителите и служителите от 

        ОУ “Васил Априлов” – Бургас,

на основание Заповед №215/01.12.2017г. на Директора.

 

             Присъствието на всички ученици в училище е задължително, за осъществяване на дейностите по
Програма за провеждане на празника на град Бургас.

 
ПРОГРАМА за 5 декември 2017 година