На вниманието на ученици и родители!

Написано от ОУ "Васил Априлов" на 18.02.2014. Публикувано в Новини

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

VII КЛАС

19 февруари 2014 г. 13 часа

Учениците следва да се явят в 12,45 часа

в кабинет по Технологии

Иновативно училище