Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Зимна ваканция ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
ОТ 31. 01. 2015 г. ДО 03. 02. 2015 г. вкл.
НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД 09-1359/28. 08. 2014 г.
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
58982587_15013178_27-150x6
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ – ВТОРИ СРОК – от 04. 02. 2015 г. по следния ГРАФИК:
ПЪРВА СМЯНА ПГ, I клас, Прогимназиален етап – V, VI, VII клас
ВТОРА СМЯНА Начален етап – II, III, IV клас
58982587_15013178_27-150x6