Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

 
12247

ГРАФИК на учебните занятия  от 3 ноември 2015 година:

ПЪРВА СМЯНА

ПГ – II, I, II, III, IV клас

Начален етап

ВТОРА СМЯНА

V, VI, VII клас

Прогимназиален етап