Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

vote

26 октомври 2015 година

/понеделник/

НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ

/ на основание Заповед №РД-09-1532/16.10.2015г. на
Министъра на образованието и науката /
Заповед на Министъра на образованието и науката