Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

ГРАФИКЪТ на учебните занятия от 20.05.2019г. /понеделник/

се променя както следва:

ПЪРВА СМЯНА – I, V, VI, VII клас

ВТОРА СМЯНА – II, III, IV клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019г. /вторник/ и 23.05.2019г. /четвъртък/

/на основание Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката/

27.05.2019г. /понеделник/

/на основание Заповед №РД 09-1180/25.04.2019г. на Министъра на образованието и науката/

24 май – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ – участие в тържественото шествие

Приключване на учебната 2018/2019 година за Начален етап – 31.05.2019г.