Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

06.05.2019г. – Гергьовден

Ден на храбростта и празник на Българската армия

/официален празник – на основание чл.154 от Кодекса на труда/.

Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване

в IV клас за времето от 07.05.2019г. до 17.05.2019г.

ГРАФИКЪТ на учебните занятия се променя както следва:

ПЪРВА СМЯНА –  I, II, III, IV клас

ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас