Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

От 30.03.2019г. до  07.04.2019г. вкл. е ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

/на основание Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. на
Министъра на образованието и науката/.

Учебните занятия продължават на  08.04.2019г.

по същия график:

ПЪРВА СМЯНА –  I, V, VI, VII клас

ВТОРА СМЯНА – II, III, IV клас