Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

05.12.2018г. – сряда – е неучебен, но присъствен ден

за учениците, учителите и служителите от

ОУ “Васил Априлов” – Бургас,

на основание Решение №12/13.09.2018г. на Педагогическия съвет.

             Присъствието на всички ученици в училище е задължително,

за осъществяване на дейностите по

Програма за провеждане на празника на град Бургас.

Програма за 5 декември 2018г.
 

6 декември 2018г. – четвъртък – неучебен ден за всички ученици

от училищата на територията на Община Бургас

/на основание Заповед №3404/30.11.2018г. на Кмета на Община Бургас/.