Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

Loading

От 01.11.2018г. до 04.11.2018г. вкл. е ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ!

/на основание Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. на

Министъра на образованието и науката/.

Учебните занятия продължават на 05.11.2018г. по същия график.