Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

07.05.2018г. – Неприсъствен ден, на основание чл.154  ал.2 от

Кодекса на труда, във връзка с честване  на Гергьовден,

Ден на храбростта и Българската армия на 06.05.2018г. /неделя/.

 
  От 08.05.2018г. /вторник/ до 18.05.2018г. /петък/ вкл.,

във връзка с провеждане на Национално външно оценяване  в

IV клас, Графикът на учебните занятия се променя както следва:

I смяна – I, II, III, IV клас – Начален етап

II смяна – V, VI, VII клас – Прогимназиален етап

 
  НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ за учениците от IV клас:

10.05.2018г. – Български език и литература

14.05.2018г. – Математика

16.05.2018г. – Човекът и обществото

17.05.2018г. – Човекът и природата

УСПЕХ, ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ!