Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

 181

1 май 2015

 

ДЕН НА ТРУДА – ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК

/ на основание чл.154 от Кодекса на труда /

  58982587_15013178_27-150x6

4 май 2015

 ГРАФИК на учебните занятия:

ПЪРВА СМЯНА – ПГ, I, II, III, IV клас – Начален етап
ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII  клас – Прогимназиален етап
58982587_15013178_27-150x6

6 май 2015


ДЕН НА ХРАБРОСТТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ –

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК

/ на основание чл.154 от Кодекса на труда /

58982587_15013178_27-150x6

7 май 2015

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – VII клас – 18 часа – зала III етаж

Национално външно оценяване и ПРИЕМ след завършен VII клас

   58982587_15013178_27-150x6