Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Междусрочна ваканция – от 03.02.2018г. до 06.02.2018г. вкл. на основание

Заповед №РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката.

Учебните занятия продължават на 07.02.2018г. /сряда/ по следния График:

Първа смяна – I клас, Прогимназиален етап – V, VI, VII клас

Втора смяна – Начален етап – II, III, IV клас

Седмичното разписание за II срок на учебната 2017/2018 година

е публикувано в ДОКУМЕНТИ – ГРАФИЦИ.

 
  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС:

Областен кръг на Национална олимпиада по Математика

03.02.2018г. – събота – 9 часа. Класираните ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

следна да се явят на посочената дата в сградата на ППМГ “Акад. Николай Обрешков”-

Бургас с документ за самоличност и заемат местата си не по-късно от 8,30 часа.

 

Областен кръг на Национална олимпиада по Български език и литература

04.02.2018г.-неделя-10 часа. Класираните ученици от ОУ “Васил Априлов” – Бургас

следна да се явят на посочената дата в сградата на ОУ “Братя Миладинови” –

Бургас с документ за самоличност и заемат местата си не по-късно от 9,30 часа.

 
08.02.2018г. – 12 часа – Състезание “Математика без граници” – ЗИМА.

09.02.2018г. – 12,15 часа – Състезание “Аз и числата”

09.02.2018г. – 13 часа – Състезание по творческо писане на Английски език

10.02.2018г. – 10 часа – Пето национално състезание по Английски език Longman