Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ОТ 09.05.2017г. /вторник/

ДО 16.05.2017г. /вторник/ вкл.

ПЪРВА СМЯНА I, II, III, IV клас – Начален етап
ВТОРА СМЯНА V, VI, VII клас- Прогимназиален етап