На вниманието на ученици и родители!

Написано от ОУ "Васил Априлов" на 23.03.2017. Публикувано в Новини

27.03.2017г. /понеделник/ е НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците

от всички училища на територията на Р България

 

/на основание Заповед №РД 09-1702/21.02.2017г. на

Министъра на образованието и науката/

 

Иновативно училище