Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

27.03.2017г. /понеделник/ е НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците

от всички училища на територията на Р България

 

/на основание Заповед №РД 09-1702/21.02.2017г. на

Министъра на образованието и науката/