Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

4494379

  На основание Заповед № РД 09-1359/29.08.2014 г.

на Министъра на образованието и науката

от 02. 04. 2015 г. до 13. 04. 2015 г. вкл. е

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ.

ГРАФИК на учебните занятия от 14 АПРИЛ 2015 г.:

ПЪРВА  СМЯНА – ПГ, I клас, V, VI, VII клас

ВТОРА  СМЯНА –  II, III, IV клас