Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
от 04.02.2017г. до 08.02.2017г. вкл.

/на основание Заповед №РД-09-1168/19.08.2016г.
на Министъра на образованието и науката/

Учебните занятия продължават на 09.02.2017г. – ВТОРИ СРОК 
на учебната 2016/2017 година по следния график:
ПЪРВА СМЯНА I клас, Прогимназиален етап – V, VI, VII клас
ВТОРА СМЯНА Начален етап – II, III, IV клас