Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Добре дошли!

Учебна 2016/2017 година

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ – ПЪРВИ СРОК 

ПЪРВА СМЯНА

Начален етап

I клас – 8,00 часа

II, III, IV  КЛАС – 7,30 часа

ВТОРА СМЯНА

Прогимназиален етап

V, VI, VII КЛАС – 13,00 часа