Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Олимпиада

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

към СДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ФИЛОЛОЗИ ЛЮБОСЛОВИЕ

I КРЪГ – 26 ноември 2014 година – 11 часа

Времетраене: V, VI клас – 60 минути

                           VII клас – 120 минути

Учениците от ОУ “Васил Априлов” – Бургас, заявили участие в състезанието,

следва да се явят в 10,45 часа в сградата на училището.