Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД 09 – 1359/29. 08. 2014 г. 31 ОКТОМВРИ
НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ
от 31. 10. 2014 г. до 02. 11. 2014 г. вкл. е Черно море
ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ.
УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 03. 11. 2014 г.
понеделник – по следния ГРАФИК:
ПЪРВА СМЯНА – ПГ, I, II, III, IV клас – Начален етап
ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас – Прогимназиален етап