Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Международен ден на учителя 201.jpg

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД N РД09-1397/11. 09. 2014 Г.

НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

6 ОКТОМВРИ 2014 г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА

7 ОКТОМВРИ 2014 г, ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЪРВА СМЯНА – ПГ, ПЪРВИ КЛАС, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВТОРА СМЯНА НАЧАЛЕН ЕТАП