Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

На основание Заповед № РД 09-1873/12.12.2014 г.на Министъра на образованието и науката и
Решение № 748/ 05.11.2014 г. на Министерски съвет за разместване 
на почивните дни през 2015 година и
Заповед № РД 09-216/23.02.2015 г.на Заместник Министъра на образованието и науката
2 март 2015 година е НЕУЧЕБЕН ДЕН за учениците на територията на Р България
21 март 2015 г. е учебен ден / със Седмичното разписание за ден понеделник /

 

58982587_15013178_27-150x6
201.jpg ГРАФИК на учебните занятия от 4 март 2015 г.
ПЪРВА СМЯНА – ПГ, I, II, III, IV клас – НАЧАЛЕН ЕТАП
ВТОРА СМЯНА – V, VI, VII клас – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП