Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Зимна ваканция

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

от 01.02.2014 г. до 04.02.2014 г. вкл.

на основание

Заповед N РД 09-1129/04.09.2013г.

на Министъра на образованието и науката

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ – II  СРОК – ПРОДЪЛЖАВАТ

НА 05. О2. 2014 г. ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

ПЪРВА СМЯНА – ПГ, I клас,  V,  VI и  VII клас

ВТОРА СМЯНА – II, III и IV клас

 Олимпиада  4 ФЕВРУАРИ 2014

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 9 часа

СОУ “ИВАН ВАЗОВ” – БУРГАС

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –

9 часа – ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ” – БУРГАС

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 14 часа

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ” – БУРГАС