Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

От 1 МАЙ 2014 г. до 6 май 2014 г. са НЕУЧЕБНИ ДНИ

/ на основание чл.154 от Кодекса на труда и

Решение N 697 / 14. 11. 2013 г.

на Министерския съвет за разместване на почивните дни /.

Дните, в които се отработват 2 и 5 май 2014 г. са:

10. 05. 2014 г. – със Седмичното разписание за ден петък

и 31. 05. 2014 г. –  за ден понеделник.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 7 май 2014 г.

по следния ГРАФИК:

Първа смяна – ПГ, I, II, III и IV клас

Втора смяна – V, VI и  VII клас.