На вниманието на ученици и родители!

Написано от ОУ "Васил Априлов" на 24.01.2014. Публикувано в Новини

Олимпиада

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

“ЗНАМ И МОГА”

за ученици от IV клас

25 януари 2014 г. – 9 часа

Учениците следва да се явят в училище

в 8,30 часа.

Иновативно училище