Logo

На вниманието на ученици и родители

Loading

Заповед N РД 09 – 1712 / 22. 11. 2013 г. на

Министъра на образованието и науката ОПРЕДЕЛЯ:

14. 12. 2013 г. – събота – за учебен ден за учениците на територията на Р България – учебните занятия се провеждат със Седмичното разписание за ден – понеделник
21. 12. 2013 г. – за неучебен ден за учениците на територията на Р България
 
ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ, 2013 г.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

15 декември 2013 г. – 9 часа

за ученици от 5, 6 и 7 клас с продължителност

3 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 8,30 часа.

 

МАТЕМАТИКА

15 декември 2013 г. – 14 часа

за ученици от 4, 5, 6 и 7 клас с продължителност

4 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 13,30 часа.

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

21 декември 2013 г. – 8 часа

за ученици от 5, 6 и 7 клас с продължителност

за 5, 6 клас – 2 астрономически часа,

за 7 клас – 3 астрономически часа.

Учениците следва да се явят в училище

в 7,30 часа.