Logo

На вниманието на ученици и родители

Loading

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
27 ноември 2013 г. – сряда – 18 часа – Начален етап
28 ноември 2013 г. – четвъртък – 18 часа – Прогимназиален етап
ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ от 2 декември 2013 г.
ПЪРВА СМЯНА – ПГ, 1 клас, 5, 6, 7 клас
ВТОРА СМЯНА – 2, 3, 4 клас