Logo

На вниманието на ученици и родители

Loading

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

ОТ 30. 09. 2013 г.

ПЪРВА СМЯНА – ПГ, 1 клас, Прогимназиален етап – 5, 6, 7 КЛАС
ВТОРА СМЯНА – Начален етап – 2, 3, 4 КЛАС