Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Зимна ваканция

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

от 30.01.2016г. до 07.02.2016г. вкл.

/на основание Заповед №РД 09-1221/28.08.2015г.

на Министъра на образованието и науката/

ГРАФИК на учебните занятия от 08.02.2016г.:

ПЪРВА СМЯНА

ПГ – I, V, VI, VII клас – Прогимназиален етап

ВТОРА СМЯНА

ПГ- II, I, II, III, IV клас – Начален етап