Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

Пролет

ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

29. 03. 2014 г. – 06. 04. 2014 г.

на основание

Заповед N РД 09-1129 / 04. 09. 2013 г.

на Министъра на образованието и науката

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ НА 7 април 2014 г.

ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Първа смяна

ПГ, I, V, VI, VII клас

Втора смяна

II, III, IV  клас

Picture 002

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

МАТЕМАТИКА –  30. 03. 2014 г. – 9 часа

ПМГ – Бургас

Класираните ученици от

ОУ “Васил Априлов” – Бургас

следва да се явят в посоченото училище

в 8,30 часа.

 Picture 002

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО

ГЕОГРАФИЯ И ИКОН0МИКА – 

31. 03. 2014 г. – 9 часа

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – Бургас

Класираните ученици от

ОУ “Васил Априлов” – Бургас

следва да се явят в посоченото училище

в 8,30 часа.