Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

 

Олимпиада МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

“ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ”

22 март 2014 г. – 11 часа – 75min

Учениците от ОУ “Васил Априлов” –

Бургас, заявили желание за участие в

състезанието, следва да се явят в

10,30 часа в сградата на училището.

  Разделител
Олимпиада ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА

ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

22 март 2014 г. – 8 часа

Учениците от ОУ “Васил Априлов” –

Бургас, класирани за Областния кръг,

следва да се явят в 7,30 часа

в сградата на ПГМЕЕ – Бургас.