Logo

На вниманието на ученици и родители!

Loading

ГРАФИКЪТ на учебния процес от 4 март 2014 г.

се променя както следва:

ПЪРВА СМЯНА – ПГ, I, II, III И IV клас
ВТОРА СМЯНА – V, VI VII клас