Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА”

Loading

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Съгласно Указанията и Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада “Знам и мога” за учениците от IV клас,  разсекретяването на писмените работи на учениците, които не са предложени за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата се извършва след публикуване на протокола на Националната комисия за допуснатите за участие в националния кръг ученици на сайта на МОН. 

 
С уважение,
Марияна Стефанова
Директор