Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – IV КЛАС

Loading

Уважаеми родители на ученици от I до IV клас,

Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че предприемаме действия продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между учениците в нашето училище. За периода от 13 март до 13 май на всеки ученик от начален етап се полагат 540 гр. кашкавал (в индивидуална опаковка) и 500 гр. краставици по двете схеми.

Продуктите ще се раздават лично на родител на ученик срещу подпис по график и при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.

Получаването им ще бъде организирано на три пункта – първи и втори пункт ще бъдат позиционирани на площадката при главния вход на училището, трети пункт – пред физкултурния салон. Пунктовете ще бъдат обозначени с надписи на съответната паралелка.  

Моля родителите да спазват следния график:

 • 28 април (вторник):
 • 2 а клас – от 09,00 до 11,30 ч. – I пункт
 • 2 б клас – от 09,00 до 11,30 ч. – II пункт
 • 2 в клас – от 09,00 до 11,30 ч. – III пункт
 • 1 а клас – от 12,30 до 15,00 ч. – I пункт
 • 1 б клас – от 12,30 до 15,00 ч. – II пункт
 • 1 в клас – от 12,30 до 15,00 ч. – III пункт
 • 2 г клас – от 15,15 до 17,30 ч. – I пункт
 • 3 а клас – от 15,15 до 17,30 ч. – II пункт
 • 3 б клас – от 15,15 до 17,30 ч. – III пункт

29 април (сряда):

 • 3 в клас – от 09,00 до 11,30 ч. – I пункт
 • 3 г клас – от 09,00 до 11,30 ч. – II пункт
 • 4 а клас – от 09,00 до 11,30 ч. – III пункт
 • 4 б клас – от 12,30 до 15,00 ч. – I пункт
 • 4 в клас – от 12,30 до 15,00 ч. – II пункт
 • 4 г клас – от 12,30 до 15,00 ч. – III пункт
 • 4 д клас – от 15,15 до 17,30 ч. – I пункт

30 април (четвъртък) – резервна дата и час:

 • 1 а,б,в клас – от 9,00 до 10,00 ч.
 • 2 а,б, в, г клас – от 10,00 до 11,00 ч.
 • 3 а,б, в, г клас – от 11,00 до 12,00 ч.
 • 4 а,б, в, г, д клас – от 12,00 до 13,00 ч.

Уважаеми родители, необходимо е да изразите желанието си пред класния ръководител на паралелката, дали ще получите хранителния пакет или предпочитате да го предоставите за разпределение на семейства в затруднено социално-икономическо положение на деца от училището.

Ако има такива от Вас, които изпитват затруднения при настоящото положение, могат да се обадят или да пишат на класния ръководител на паралелката, в която е тяхното дете до 27.04. – 10.00 ч., за да могат колегите да ги подадат към ръководството на училището. Тази предварителна информация ни е необходима, за да можем да раздадем излишните хранителни пакети на родителите на тези деца, чиито семейства изпитват трудности в сегашната обстановка.

На 30 април от 13,00 до 17,00 ч.  останалите продукти ще се предоставят на семейства в затруднено положение на ученици от прогимназиален етап.

Настояваме за спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение, както и за подписването на документите да използвате свой химикал.

 

Бъдете здрави!

С уважение,

Марияна Стефанова

Директор