Logo

На вниманието на родителите на седмокласниците!

Loading

7-клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

26.04.2016г. – вторник – 18 часа – Зала III етаж

Дейности за НВО и ПРИЕМ на ученици след завършен VII клас

в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 година

съгласно Наредба №11 / 28.03.20155г.