Logo

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Loading

ЗАПИСВАНЕ на ученици за I клас след ПЪРВО класиране:

от 06.06.2018г. до 12.06.2018г. вкл. – I етаж в сградата на училището
Работно време: от 8,00 часа до 18,00 часа 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

     1. Лична карта на родител или Удостоверение за настоящ адрес.
2. Удостоверение за раждане на детето /за сверяване/.
3. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.
4. Лична здравно-профилактична карта от детското заведение.
5. Документи, доказващи посочено предимство.
6. Комплект документи по образец /предоставя се от училището/.