Logo

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 03.06.2020г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца.

След обявяване на резултатите, предстои записване, което ще се състои от 05.06  до 12.06. 2020 година.

Във връзка с указанията, дадени на директорите от Община Бургас, Ви информирам за създадената организация в ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас:

 1. Записване на дете за I клас чрез електронна поща:
 2. Служебно лице от училището изпраща на електронната поща на родителя на детето прието на първо класиране – заявление – декларация, заявления за ИУЧ и ЦДО и други образци на документи, необходими за записването.
 3. Родителят заявява на посочените телефони желание за записване на приетото дете в училището.
  • Телефони за връзка: 0879060826, 0878913740
 4. Съобщава личните данни на детето си / трите имена и ЕГН /
 5. Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на училището [email protected] сканирани и подписани следните документи:
  • Попълнено заявление – декларация /Бланката ще бъде и на сайта на училището Прием / Прием в I клас/;
  • Документи, доказващи преференциите, които е декларирал;
  • Акт за раждане на детето;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група;
  • Заявления и други образци на документи, изпратени от училището;
  • Лична здравно – профилактична карта на детето от детската градина, която е посещавало.

За първата ни среща в училище, ще бъдете уведомени лично.

 

Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа, родителите на място представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

С уважение,

Марияна Стефанова

Директор на ОУ „Васил Априлов“