Logo

На вниманието на родителите!

Loading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ” – БУРГАС ВИ КАНИ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ КАКТО СЛЕДВА:

29. 09. 2014 г. НАЧАЛЕН ЕТАП 
18 часа I, II, III, IV  клас
Разделител
30. 09. 2014 г. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 
18 часа V, VI, VII клас
НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ
ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С:
1. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
3. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД
4. ГРАФИЦИ: ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ, ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ / V – VII клас /.
 e-dnevhik